Voeg toe aan favorieten

Tips van de commissie Kwaliteitsvisitatie

De commissie Kwaliteitsvisitatie helpt u graag op weg de kwaliteit van uw afdeling te verbeteren met voorbeelden
Voeg toe aan favorieten

Het visitatiemodel van de NVvR 2002

Visiteren met het INK-managementmodel sinds 2002. Wat doet u als u een oproep krijgt om gevisiteerd te worden?

Voeg toe aan favorieten

Tips van de commissie Kwaliteitsvisitatie

De commissie Kwaliteitsvisitatie helpt u graag op weg de kwaliteit van uw afdeling te verbeteren met voorbeelden

Voeg toe aan favorieten

Normendocument NVvR, geaccordeerd AV 04-06-2015

In dit document zijn 20 kwaliteitsnormen opgenomen voor de praktijkvoering radiologie. Hiermee worden 4 domeinen beschreven: evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntenperspectief en de professionele ontwikkeling. Het normendocument dient als leidraad bij de kwaliteitsvisitatie van maatschappen en vakgroepen. 

Vanaf september 2016 wordt het normendocument ingevoerd bij de kwaliteitsvisitatie. Hiermee komt de set “interne indicatoren voor de radiologie (2007)” te vervallen. Het NVvR bureau stuurt u automatisch het juiste document toe bij de informatie voor de visitatie van uw maatschap.