Voeg toe aan favorieten Print

RIVM rapport 2010: Resultaten enquête kwaliteitsaspecten afdelingen radiologie

RIVM rapport Resultaten enquête kwaliteitsaspecten afdelingen radiologie                                                                                                                                    

Rapport in het kort
Veel ziekenhuizen nemen maatregelen om de stralingsbelasting van radiologisch onderzoek te beperken.Vooral op het gebied van kwaliteitssystemen is sinds 2002 veel verbeterd. Op andere gebieden is nog verbetering mogelijk. Dit blijkt uit een enquête onder afdelingen radiologie die het RIVM over het jaar 2007 in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gehouden. De enquete bevat vragen over onder andere de protocollen, kwaliteitsborging, personeel en apparatuur, patientveiligheid en de rechtvaardiging van onderzoek. Een vergelijkbare enquete is in 2002 door de IGZ gehouden.
Op een aantal terreinen zijn er positieve ontwikkelingen, met ruimte voor verbeteringen. De meeste ziekenhuizen voorkomen onnodige herhaling van röntgenonderzoek door gegevens van eerder onderzoek op te vragen. Ze doen dit echter vrijwel uitsluitend binnen het eigen ziekenhuis. Ook hebben de meeste ziekenhuizen, maar niet alle, speciale protocollen voor kinderen. Voor CT-onderzoeken is op circa 80 procent van de afdelingen een protocol voor kinderen aanwezig.
Op het vlak van stralingsbescherming van patiënten valt op een aantal punten nog winst te behalen. MRI en echografie kunnen vaker dan nu worden ingezet als alternatief voor rontgenonderzoek. Als dat mogelijk is, hebben ze de voorkeur omdat ze geen stralingsbelasting veroorzaken. MRI is echter te weinig beschikbaar. Echografie is voldoende beschikbaar, maar wordt nog niet in alle gevallen dat het mogelijk is gebruikt. Verder vinden de afdelingen dat er te weinig tijd is voor kwaliteitscontrole van de apparatuur. Ten slotte zijn klinische fysici onvoldoende beschikbaar voor de kwaliteitsborging van de apparatuur.
 

  • vr 26 november 2010 10:57