Voeg toe aan favorieten Print

Toetsstof

Beste aios,

De onderwijscommissie van de NVvR heeft op advies van de cursuscommissie RCO en de examencommissie besloten voor de aanbevolen studiestof voor het regionaal blokonderwijs en de VGT over te gaan op het volgende tekstboek algemene radiologie:
Grainger & Allison's Diagnostic Radiology, 6th Edition. Churchill Livingstone, 2014.
ISBN: 978-0-7020-4295-9

De belangrijkste reden is dat de huidige studiestof veelal als te omvangrijk wordt ervaren, en er behoefte is aan een beknopter kerncurriculum voor zowel de common trunk als de algemene radiologie in de differentiatiefase. Dit geldt des te meer omdat voor Corona aios de common trunk is verkort tot 2,5 jaar, en er een slaagverplichting voor de VGT is ingevoerd.
Het nieuwe tekstboek zal als uitgangspunt worden gebruikt bij de studiestofomschrijving voor het regionaal blokonderwijs, en zal voor sommige onderdelen worden aangevuld met extra studiemateriaal, zoals artikelen en/of websites. De toetsvragen (en antwoorden) van de VGT zullen op deze studiestof worden gebaseerd. Overigens staat het iedere aios vrij om andere studiemiddelen te gebruiken als hij/zij daar de voorkeur aan geeft.

De docenten van het blokonderwijs zullen per onderwijsblok de nieuwe studiestof gaan definiëren. Deze studiestof zal op korte termijn bekend worden gemaakt, en zal gelden vanaf januari 2017, zowel voor het regionaal blokonderwijs als voor de VGT (voorjaar 2017).

Met vriendelijke groeten,

Prof.dr. J.P.J. van Schaik, voorzitter cursuscommissie RCO
Dr. D.R. Rutgers, voorzitter Examencommissie

cc: docenten RCO, opleiders, plv. opleiders, leden cie Onderwijs
08-11-2016

 

 

 

Aanbevolen boeken waaruit de examenvragen worden opgesteld. Zie voor beschikbaarheid of aankoop bijvoorbeeld de site van Studystore (voorheen Selexyz/Broese): www.studystore.nl

Boeken

 • Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology. 6e editie. Churchill Livingstone, 2014 (exclusief H1, H3 t/m H8 en de onderwerpen over Mammaradiologie en Nucleaire Geneeskunde; de vragen over mammaradiologie en nucleaire geneeskunde worden gebaseerd op de boeken hieronder genoemd)
 • Goodman LR. Felson’s Principles of Chest Roentgenology. 4e druk, Saunders, 2015
 • Tabar L, Dean P. Teaching atlas of mammography, 3rd edition. Thieme Verlag, 2001.
 • Ikeda D. Breast imaging The Requisites. Elsevier Science/Mosby, 2004.
 • ACR BI-RADS Atlas 5th Edition.
 • Ziessman H.A. Nuclear Medicine, The Requisites. 4e druk. Mosby, 2014.
  • Hs 6: Endocrine System, met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz. 81 Therapy of thyreotoxicosis - blz. 90 Parathyroid scintigraphy
  • Hs 7: Skeletal Scintigraphy met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz 126 F18 Sodium Fluoride PET- blz 130 einde hoofdstuk
  • H 9: Genitourinary System met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz. 184 Renovascular hypertension - blz. 194 Renal cortical imaging en blz. 201 Radionuclide cystography – 203 einde hoofdstuk
  • Hs 10: Pulmonary System met uitzondering van (dus niet te bestuderen): Blz 224 Other additional V/Q interpretation criteria – einde hoofdstuk
  • Hs 11: Oncology: Positron Emission Tomography
  • Hs 12: Oncology: Non-Positron Emission Tomography met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz. 271 vanaf Monoclonal antibody imaging and therapy – blz. 287 einde hoofdstuk
  • Hs 14: Infection and Inflammation met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz. 322 begin hoofdstuk tot blz. 324 Leukocyte physiology en blz. 332 Investigational Radiopharmaceuticals – einde hoofdstuk
  • Hs 16: Cardiac System met uitzondering van (dus niet te bestuderen): blz. 421 Myocardial infarct and amyloidosis imaging – blz 423 einde hoofdstuk

 

Artikelen:

 • Aguilera AL, et al. Radiography of cardiac conduction devices: a comprehensive review. Radiographics 2011; 31:1669-1682
 • Ferguson EC, et al. Classic imaging signs of congenital cardiovascular abnormalities. Radiographics 2007; 27:1323-1334
 • Webb WR. Thin-Section CT of the Secondary Pulmonary Lobule: Anatomy and the Image  The 2004 Fleischner Lecture. Radiology 2006; 239:322–338.
 • Nachiappan, AC et al. The Thyroid: Review of Imaging Features and Biopsy Techniques with Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics 2014; 34:276-293
 • O’Brien et al. The Preoperative Sinus CT: Avoiding a “CLOSE” Call with Surgical Complications. Radiology 2016;281(1):10-21
 • Vaidyanathan S, Patel CN, et al. FDG PET/CT in infection and inflammation - current and emerging applications. Clinical Radiology 2015(70):787-800.

 

Radiology Assistant:

 • Smithuis R, et al. Lung - HRCT Basic Interpretation
 • Smithuis R, et al. Lung - HRCT Common diseases
 • Smithuis R. Mediastinum - Lymph Node Map
 • Beek E, Smithuis R. Temporal bone – Anatomy
 • Pameijer F, et al. Neck spaces – Infrahyoid neck
 • Smithuis R. Swallowing disorders – Interpretation of radiographic studies

 

 • vr 20 januari 2017 11:47