Voeg toe aan favorieten Print

Developing visual expertise: From shades of grey to diagnostic reasoning in radiology, Ellen KokIntroductie:

In veel beroepen moeten professionals complexe visualisaties interpreteren. Het interpreteren van complexe visualisaties is niet triviaal, en er is vaak jaren van toegewijde training nodig om de taak goed te leren uitvoeren. Het interpreteren van thorax röntgenfoto’s is zo’n taak: dit wordt gezien als een basale vaardigheid voor radiologen, maar ook als een taak die lastig is om te leren. Veel beginners nemen slechts een set grijstinten waar, terwijl radiologen deze informatie gebruiken om een diagnose te stellen. In dit proefschrift is de expertiseontwikkeling in de radiologie onderzocht. Bestaand onderzoek naar visuele expertise wordt eerst besproken. Daarna wordt oogbewegingsregistratie beschreven als een methode om visuele expertise te onderzoeken, en hiermee wordt ook de eerste onderzoeksvraag geïntroduceerd: Hoe kan oogbewegingsregistratie bijdragen aan het onderzoek naar de ontwikkeling van visuele expertise in de radiologie? Deze onderzoeksvraag wordt behandeld in Hoofdstuk 2. Vervolgens wordt besproken wat theorieën over visuele expertise voorspellen met betrekking tot veranderingen in oogbewegingen als expertise toeneemt. De meeste expertise-onderzoeken zijn uitgevoerd met een beperkte set van taken, voornamelijk het detecteren van kleine tumoren op thorax röntgenfoto’s en mammogrammen. De beperkingen van deze aanpak worden besproken, en de tweede onderzoeksvraag wordt geïntroduceerd: Hoe verschillen de oogbewegingen tussen experts, gevorderden (‘intermediates’) en beginners in de radiologie, en hoe interacteren expertiseverschillen met kenmerken van het beeld? Deze onderzoeksvraag wordt behandeld in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4. Als laatste zoomt dit proefschrift in op het ‘beginners’ deel van het expertise-spectrum. Theorieën over visuele expertise geven informatie over welke kenmerken beginners hebben ten opzichte van experts in het domein. We onderzochten twee interventies die inspelen op deze kenmerken. Daarom is de derde onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van een training in systematisch kijken, en het vergelijken van casussen op het leren diagnosticeren van röntgenfoto’s? Deze onderzoeksvraag wordt onderzocht in de Hoofdstukken 4, 5 en 6.

Download het proefschrift

  • ma 20 juni 2016 15:34