Voeg toe aan favorieten Print

The impact of information technology on radiology services, Erik R. RanschaertIntroductie:


De combinatie van het alom beschikbare Internet en de snel toenemende digitalisering van medische informatie is de belangrijkste oorzaak van de aan gang zijnde digitale revolutie in de geneeskunde. In deze thesis wordt de impact van dit gebeuren op de radiologische dienstverlening geanalyseerd, over een periode van meer dan een decennium. De verschillende stadia van het Internet worden beschreven, vanaf Web 1.0 tot en met Web 3.0, en er wordt verder ingegaan op de samenhang tussen deze veranderingen en het ontwikkelen van PACS, RIS en HIS. Deze evolutie wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden van diverse ontwikkelingen die de digitale uitwisseling van radiologische beelden en informatie via het Internet mogelijk maakten. Ook de meer recente evolutie naar beelduitwisseling via beveiligde (cloud-based) netwerken wordt nader uitgelegd. Belangrijk onderdeel van de thesis is dan ook de teleradiologie. De Europese én Amerikaanse ontwikkelingen, tendensen en richtlijnen inzake teleradiologie worden uitvoerig besproken en vergeleken. Ook de meest recente veranderingen inzake digitale communicatie en het elektronisch verspreiden van medische informatie worden behandeld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het gebruik van social media in de radiologie. In het afsluitende hoofdstuk wordt het toekomstperspectief van de beeldvormende technieken geschetst in de context van de huidige major trends, waarbij de actieve betrokkenheid van de radioloog in een meer gepersonaliseerd en beeldvorming-gestuurd therapeutisch beleid centraal staat. De rol van de radioloog wordt geherdefinieerd als die van een manager en dienstverlener in een patient-centric zorgmodel, waarbij de informatietechnologie een onmisbare rol speelt. De manier waarop radiologen met artificiële intelligentie (AI) omgaan is in deze context zeer belangrijk: volgens dr. Ranschaert is het eerder zinvol om te spreken over intelligence amplification (IA), m.a.w.. het op zinvolle wijze omarmen van AI met als doel het belang en het nut van de beeldvormende diagnostiek te versterken.

Download het proefschrift

Artikel in MemoRad 21-3 2016  

  • do 22 september 2016 13:31