Voeg toe aan favorieten Print

Logexmodel, normpraktijk en disutility

Vragen: 

1. Met betrekking tot de oprichting van een MSB in het ziekenhuis geldt voor de radiologie een korting van -3.4%  in 2015 volgens Logexmodel. Is dit een juiste gevolgtrekking en hoe ziet het beeld er landelijk uit?
 
2. Met betrekking tot de disutility zijn wij als vakgroep in factor 1 ingedeeld. Met een grote interventiepraktijk met 3.2 fte interventieradiologen naar ons oordeel onderbedeeld. Hoe zit dat landelijk en zijn er voorbeelden te noemen waar dat anders ligt? Heeft de vereniging in dezen nog adviezen?
 
3. En wat is de definitie normpraktijk?
 
Ad 3. Wij hebben de normpraktijk in de laatste CvB-vergadering besproken. Hoewel er bij veel bestuursleden behoefte bestaat om een norm voor de radiologie praktijk te benoemen, is het ons ook duidelijk dat met de variatie in de praktijken door casemix en samenstelling van de maatschappen een norm ook lastig is vast te stellen. Uitgaande van een werkweek van 50 uur (ongeveer 2200 uur per jaar) zou, afhankelijk van de praktijk, in vrije vestiging ongeveer 40 - 45 uur per week besteed moeten worden aan patiëntgebonden bezigheden. Bij opleidingsmaatschappen ligt dit in de buurt van de 40 en voor kleine niet-opleidingsmaatschappen wellicht boven de 45 uur. M.b.v de normtijden die op NetRad in de tarievenlijst 2014 zijn weergegeven, zou zo het aantal verrichtingen bepaald kunnen worden. 
 
Ad 1. Betreffende uw vraag over het Logexmodel het volgende. Wij zijn niet op de hoogte hoe de verschillende maatschappen radiologie in de lokale Logexmodellen presteren. Het is ons ook niet bekend of de wijziging van de gebruikte ratio's dwz het verlaten van de financiële ratio bij alle radiologen hetzelfde effect heeft als bij u. Overigens is de CvB wel van mening dat vanaf 2015 de financiële ratio niet meer gebruikt kan worden, omdat dit meer iets zegt over de onderhandelingsresultaten met de RvB van een ziekenhuis dan een "objectieve" benchmark over werkbelasting.
 
Ad 2. Ook de toepassing van een extra component voor de dienst is lokaal gebonden en wordt in meer ziekenhuizen toegepast. Het betreft uiteraard meer dan alleen de IR achterwacht, ook de gewone voorwacht van de radioloog in de dienst. Hoe deze zich verhoudt tot de andere specialismen hangt af van hoe u de dienst invult. Indien u alleen in huis komt als de assistent radiologie u daartoe verzoekt, gaat het om een andere tijdsbelasting dan wanneer u ook zelf een groot deel van de dienst aanwezig bent. In het eerste geval is een factor 1 wellicht terecht, in het tweede zou deze wellicht 2 moeten zijn.
Hoe dit elders in het land geregeld is weten wij niet, wel dat bijna alle radiologen zich onderbedeeld voelen.
 
Hoewel wij u niet echt kunnen helpen bij het oplossen van uw lokale problematiek, hoop ik uw vragen voldoende beantwoord te hebben.
 
met vriendelijke groeten,
 
Douwe Vos
December 2014
 
  • do 12 februari 2015 16:00