Bestuursvergadering (plus aansluitend bestuurlijk overleg NVNG)