Werkgroep duurzaamheid

 

Vanuit de Green Deal Duurzame Zorg is duurzaamheid een actueel thema binnen de gezondheidszorg geworden. Ook binnen de radiologie zijn initiatieven rondom duurzaamheid opgezet. Te denken valt aan activiteiten rondom afvalscheiding, contrastmiddelen, energieverbruik en voorraadbeheersystemen.

Deze gezamenlijke werkgroep vanuit de NVvR en NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) is eind 2021 opgericht. Zij brengt initiatieven uit het veld in kaart en doet een aanzet tot het delen en gezamenlijk oppakken van onderwerpen.

Mw. H.M. (Heleen) Dekker (voorzitter), radioloog en lid NVvR commissie kwaliteit
Mw. M.C. (Merlijn) Peterse, radioloog en NVvR bestuurslid kwaliteit
Mw. J. (Jeanette) Meedendorp, verenigingsmanager NVMBR
Mw. E. (Ellen) van de Zande, MBB-er en beleidsmedewerker NVMBR
Mw. K. (Karin) Flobbe, senior adviseur kwaliteit&wetenschap NVvR

Documenten:

- nieuwsbericht inventarisatie initiatieven
- nieuwsbericht resultaat brede proef plaszakken