Complicatieregistratie

Het belangrijkste doel van een complicatieregistratie is kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg. Door registratie en bespreking van complicaties wordt de kwaliteit van zorg meer inzichtelijk en kunnen aanpassingen worden gedaan in het individueel of algemeen handelen op een afdeling radiologie.

Leidraad complicatieregistratie

Op basis van het adviesrapport van de Werkgroep Complicatieregistratie is een leidraad opgesteld met definities en aanbevelingen t.a.v. de registratie en bespreking van complicaties binnen een afdeling radiologie.
Achtereenvolgend worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Doelstelling
  • Definities: interventionele, diagnostische, organisatorische complicatie, gemiste diagnose
  • Te registreren complicaties
  • Te registreren variabelen
  • Registratie en bespreking van complicaties

Leidraad Complicatieregistratie, geaccordeerd AV dd 04-06-2015