Overig

Een overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Agenda Kwaliteit

- Symposium De goede health check. Ethiek, beleid en praktijk. 29 januari 2018 13:00 – 17:00 uur; Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Zaal: Wandelganger 1
- vergaderingen commissie kwaliteit in 2018: 22 maart, 7 juni, 20 september, 6 december

 

Documenten externe partijen

- Website Federatie Medisch Specialisten, Thema Kwaliteit

- Modelreglement Functioneringsvraag (FMS, 2017)

- Optimaal Functioneren van Medisch Specialisten (FMS, 2013)

- VMS Medische technologie: convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Werkagenda van het Zorginstituut Nederland (ZINL), waaronder de meerjarenagenda kwaliteit.

- Het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Webversie (2017) vervangt de papieren versie (2009). Tot stand gekomen zonder afvaardiging of inhoudelijke input vanuit de NVvR.

- De Richtlijn gonadenafscherming (2017) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie.

 

pagina bijgewerkt 16-01-2018