Overig

Overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

 

In English: NVvR Guidelines on Safe Use of Contrast Media

 

 

 

Federatie 

 

Medisch Specialisten

Zorginstituut Nederland

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Website IGJ
- Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan de IGJ' 

Overige

VMS Medische technologie: convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
- Het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Webversie (2017) vervangt de papieren versie (2009). Tot stand gekomen zonder afvaardiging of inhoudelijke input vanuit de NVvR.
- De Richtlijn gonadenafscherming (2017) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie.
- Informatie over de HOVON imaging group van stichting HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker.

pagina bijgewerkt 24-10-2019