Overig

Overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Federatie Medisch Specialisten

Zorginstituut Nederland

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Website IGJ
- Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan de IGJ' 

Overige

VMS Medische technologie: convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
- Het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Webversie (2017) vervangt de papieren versie (2009). Tot stand gekomen zonder afvaardiging of inhoudelijke input vanuit de NVvR.
- De Richtlijn gonadenafscherming (2017) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie.
- Informatie over de HOVON imaging group van stichting HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker.

pagina bijgewerkt 4-4-2019