Overig

Overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Documenten externe partijen

- Website Federatie Medisch Specialisten, Thema Kwaliteit

- Modelreglement Functioneringsvraag (FMS, 2017)

- Optimaal Functioneren van Medisch Specialisten (FMS, 2013)

- Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

- Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan de IGJ' 

VMS Medische technologie: convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Werkagenda van het Zorginstituut Nederland, waaronder de meerjarenagenda kwaliteit.

- Indicatorensets t.b.v. de transparantiekalender, Zorginstituut Nederland.

- Het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging. Webversie (2017) vervangt de papieren versie (2009). Tot stand gekomen zonder afvaardiging of inhoudelijke input vanuit de NVvR.

- De Richtlijn gonadenafscherming (2017) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie.

- Informatie over de HOVON imaging group van stichting HOVON (stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker.

pagina bijgewerkt 03-09-2018