Project: evaluatie werkwijze bij kritieke radiologische bevindingen

Toelichting

Het komt regelmatig voor dat sprake is van een zogenaamde kritieke bevinding op beeldvormend onderzoek. Onder een kritieke bevinding in de radiologie wordt volgens de definitie van de NVvR verstaan "een bevinding bij beeldvormend onderzoek waarbij vertraging in het rapporteren ervan, of vertraging in of uitblijven van de kennisname van de verslaglegging ervan kan resulteren in ernstige nadelige gevolgen voor de patiënt."
In het geval van een kritieke bevinding dient de radioloog zich ervan te verzekeren dat de verwijzer tijdig kennis heeft genomen van de bevinding, en dit ook op een gestandaardiseerde wijze vast te leggen in het verslag. Sinds 2015 heeft de NVvR een Leidraad Kritieke Bevindingen met een communicatieprocedure voor kritieke radiologische bevindingen en aanbevelingen voor het vastleggen ervan. Kernpunt is dat gecontroleerd moet worden of de aanvragend arts daadwerkelijk kennis heeft genomen van het verslag.

In dit kwaliteitsproject, gefinancierd met SKMS-gelden, is een instrument ontwikkeld en getoetst om systematisch radiologische verslagen te doorzoeken op het voorkomen van kritieke bevindingen en de communicatie daarover. Hierbij wordt gebruik gemaakt van automatische algoritmes m.b.v. Natural Language Processing (NLP) technieken.

De resultaten van het project staan beschreven in een eindrapportage voor SKMS en worden momenteel verwerkt in een publicatie in een peer-reviewed journal. Geconcludeerd wordt dat NLP-algoritmen bruikbaar zijn voor het detecteren van kritieke bevindingen en hun communicatie in radiologische verslagen. NLP-algoritmen zouden toegepast kunnen worden als kwaliteitsinstrument voor de evaluatie van de omgang met kritieke bevindingen in de praktijk. Hiervoor is nog wel verdere externe validatie van de algoritmen nodig.

De resultaten worden gebruikt bij de herziening van de leidraad kritieke bevindingen die onder leiding van de commissie kwaliteit in het najaar 2019 wordt opgepakt. De publicatie en de nieuwe leidraad zullen met de leden worden gedeeld via Memorad en de website.

voor meer informatie: nvvr@radiologen.nl
voorzitter: dhr. dr. J.J. (Jan-Jaap) Visser
augustus, 2019