Project: kwaliteitsregistratie lokale behandeling van focale levermetastasen

In opdracht van de NVvR werd het project "kwaliteitsregistratie lokale behandeling van focale levermetastasen" door Dutch Clinical Audit Institute (DICA) uitgevoerd.

Doel van het project was om vanuit een monodisciplinaire kwaliteitsregistratie een betere multidisciplinaire kwaliteitsregistratie op te zetten, waarin lokale behandelingen van colorectale levermetastasen worden geregistreerd. Variatie kan inzichtelijk gemaakt worden en vanuit de kwaliteitsregistratie kunnen de normen aangepast worden en kan een keuzehulp voor de patiënt worden geformuleerd.
In het eindrapport leest u over de opgeleverde eindproducten:
- Een functionele kwaliteitsregistratie voor patiënten met colorectale levermetastasen, als uitbreiding van de bestaande Dutch Hepatobiliary Audit (DHBA).
- Uit de beschikbare informatie kan worden geëvalueerd welke patiënten worden gekozen voor een ablatieve techniek van de levermetastasen en wat de uitkomsten hiervan zijn op korte en de lange termijn. Daarnaast wordt duidelijk hoe deze uitkomsten zich verhouden tot leverresectie.

Achtergrondinformatie

Lokale behandeling van levermetastasen bij darmkanker bestaat uit resectie door de chirurg, ablatie door interventieradioloog of chirurg en aanvullende radiotherapie. Percutane ablatie van levermetastasen is door het Zorginstituut als behandelmethode toegelaten tot het basispakket. Om zorgvuldig en gepast gebruik te bevorderen is gevraagd een kwaliteitsregistratie te voeren. Omdat alle patiënten bij wie een lokale behandeling van de lever wordt overwogen in een MDO worden besproken, waarbij de radioloog, interventie-radioloog, radiotherapeut, internist-oncoloog en chirurg zijn vertegenwoordigd, ligt het voor de hand deze registratie te koppelen aan de reeds bestaande DHBA.

Doel van dit SKMS project was het ontwikkelen van deze multidisciplinaire kwaliteitsregistratie. Sinds 2018 kunnen interventieradiologen uit centra die leverresecties en/of ablaties uitvoeren bij patiënten met colorectale levermetastasen, registreren in DHBA. De audit zal meer inzicht geven in de resultaten van thermale ablaties en de verschillen tussen centra en gebruikte technieken. Centra met goede resultaten, zgn best practices, kunnen een inspiratie zijn voor andere centra.

Blijvende betrokkenheid van de NVvR / NVIR is geborgd door afvaardiging van de heren M.C. Burgmans, W. Prevoo, M. Meijerink, C. van der Leij, O. van Delden en A. Moelker in de Wetenschappelijke Commissie van de DHBA. 

looptijd: 2017-2019 
voorzitter: dhr. dr. W. (Warner) Prevoo