Aandacht voor arbeidsmarkt jonge klaren

Op 3 augustus is in het NRC Handelsblad een artikel geplaatst over de veranderingen in de arbeidsmarkt voor jonge medisch specialisten: Een tijdelijk contract is nu de norm. Hierin is gebruik gemaakt van cijfers en conclusies uit een artikel in MemoRad 2017-2 (p. 12-15) over jonge klare radiologen van 2012 t/m 2016. Het artikel in MemoRad is geschreven door twee bestuursleden van de Juniorsectie i.s.m. de Commissie in- en uitstroom o.a. op basis van een enquête onder 345 jonge klaren (70% respons) en geeft een goed beeld van de trend naar tijdelijke aanstellingen en de opkomst van fellowships voor subspecialisatie.