Aandacht voor teleradiologie

Het RIVM heeft een rapport uitgebracht Diagnostiek op afstand: Randvoorwaarden en belemmeringen waarin o.a. specifieke aandacht wordt besteed aan teleradiologie. Aanleiding voor een verkenning is de behoefte aan inzicht bij de IGJ in vormen van telediagnostiek en factoren van belang om dit optimaal uit te voeren.

Naast raadpleging van schriftelijke bronnen zijn interviews gehouden over teleradiologie. Door geïnterviewde radiologen zijn de voordelen belicht van op afstand kunnen betrekken van een (gespecialiseerde) radioloog, wat de patiëntveiligheid en kwaliteit van snel en juist vaststellen van een diagnose ten goede kan komen. Nadelen zijn dat niet alle klinische gegevens over een patiënt beschikbaar zijn en dat er geen contact is met aanvrager en/of patiënt. Randvoorwaarden voor telediagnostiek zoals teleradiologie zijn niet alleen technisch en financieel van aard, maar ook organisatorisch en gedragskundig, en vragen om afspraken en passende regelgeving.

Meer lezen op de NVvR-website over gerelateerde onderwerpen? Zie de visie van de NVvR in De rol van de radioloog in 2020, in teleradiologie in vogelvlucht, het advies digitaal beeldtransport en de intentieverklaring digitale beeldenuitwisseling NVvR-VZVZ.

De Tweede Kamer heeft deze week van de regering aandacht gevraagd voor de voortgang van het Informatieberaad Zorg op het gebied van beschikbaarheid van gegevens. Zie nieuwsbericht van de FMS "Kamer: overheid pak regie op digitale uitwisseling".