Aanmelden Radiologie Research Netwerk

Eén van de speerpunten van de Commissie Wetenschap is het vormen van een consortium van radiologen en onderzoekers binnen de radiologie om meer samenwerking en aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Een eerste stap hierbij is kennismaking met onderzoekers en onderzoekslijnen binnen de radiologie en inventariseren wat de behoefte is aan ondersteuning vanuit de vereniging.

In aanloop naar het plannen van een bijeenkomst in 2021, willen we starten met een digitaal netwerk, het Radiologie Research Netwerk, om informatie uit te wisselen en evaringen en wensen te inventariseren.

We willen vakgroepen en afdelingen radiologie oproepen zich hiervoor aan te melden. We zijn daarbij op zoek naar aanspreekpunten voor wetenschappelijk onderzoek op uw afdeling: bijvoorbeeld als hoofd van een researchcommissie (inhoudelijk) en/of hoofd van een trialbureau of researchcoördinator (organisatorisch).

Aanmelden voor dit netwerk kan via een e-mail gericht aan Karli Hubert, adviseur NVvR bureau, via: nvvr@radiologen.nl o.v.v. Radiologie Research Netwerk.
Als er nu al specifieke vragen zijn aan het netwerk of de Commissie Wetenschap kunt u deze ook langs deze weg kenbaar maken! 

Zie voor het wetenschapsbeleid en de plannen en speerpunten van de Commissie Wetenschap onze website en het artikel in uw Memorad 2020-4.