Beleid Corona-virus/COVID-19 en onderwijs voor aios

In verband met het Corona-virus/COVID-19 is in overleg tussen NVvR-bestuur, NVNG-bestuur, Concilium Radiologicum en Commissie Onderwijs besloten om het fysieke onderwijs voor aios tot 6 juli 2020 (is tot de start van de zomervakantie) om te zetten naar online sessies. Dit betreft het RCO/blokonderwijs, BVT en LDO/differentiantenonderwijs. Communicatie hierover aan de deelnemers en docenten wordt verzorgd door het Onderwijssecretariaat Radiologie van het UMCU. Onderwijs, dat gepland stond tot 10 april, zal opnieuw ingepland gaan worden in digitale vorm. Onderwijs gepland vanaf 14 april tot 6 juli zal doorgang vinden op de oorspronkelijk geplande datum, maar dan in digitale vorm.

Voortgangstoets

De Voortgangstoets, die plaats zou vinden op woensdag 8 april aanstaande, is in navolging van de landelijke richtlijnen COVID-19, geannuleerd. Na overleg en met instemming van de commissie Onderwijs en het Concilium heeft de Examencommissie besloten de VGT, die gepland stond voor 8 april, niet op een later tijdstip in te halen en/of online te gaan afnemen. Om aios hierdoor niet in de problemen te laten komen, is tevens besloten om voor alle aios, die zich op 8 april 2020 in de differentiatiefase bevonden, de VGT die op 8 april zou plaatsvinden, als "behaald" te beschouwen. Dat betekent dat deze aios in hun differentiatiefase nog minimaal 2 voldoendes moeten scoren om te voldoen aan hun slaagverplichting. Aios en opleiders zijn op 15 april hierover geïnformeerd door het bureau NVvR.

Oorspronkelijk nieuwsbericht 12 maart 2020, bewerkt en geactualiseerd 16 april 2020.