Besluit CGS Covid-19: tegemoetkoming registratielast medisch specialisten tijdens Corona-crisis

CGS heeft het Besluit Covid-19 vastgesteld. Hiermee wil het CGS tegemoet komen aan de registratielast van medisch specialisten en profielartsen tijdens de Corona-crisis.

Het betreft aanpassingen op de volgende punten:

  • eventuele verlenging van de opleiding
  • erkenning van opleidingsinstelling en opleider loopt door t/m 31 december 2020, ook als nog geen aanvraag hernieuwde erkenning is gedaan
  • herregistratie specialist wordt niet doorgehaald t/m 31 december 2020
  • eisen aan herregistratie zijn verruimd: de 20% regeling, waartoe het CGS heeft besloten, geldt voor artsen,  waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025. Voor die specialisten, past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eisen van 20% voor het totaal aan deskundigheidsbevordering (verwerkt door het bijschrijven van 40 punten in het GAIA-dossier van de betreffende radiologen). De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te behalen bij- en nascholingspunten.

Link voor meer informatie: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/regelgeving-...