Besluit stralingsbescherming (Bbs) per 6 februari van kracht

Per 6 februari 2018 wordt de nieuwe stralingswetgeving van kracht in de vorm van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), een drietal regelingen en een verordening. Zie Straling onder Praktijk elders op de website voor links naar deze documenten en meer informatie.

Tijdens de bijeenkomst van de sectie Techniek op 23 januari jl. is het Bbs toegelicht door VWS: welke onderdelen zijn voor de radioloog relevant en wat is er gewijzigd ten opzichte van het oude besluit? Daarop werd aangesloten met een presentatie van de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS), een platform waarin ook de NVvR is vertegenwoordigd, en een presentatie over dosismonitoring. Voor belangstellende NVvR-leden zijn deze presentaties hier te vinden.