Borstkankerzorg op roadmap gegevensuitwisseling VWS

Het voorstel voor een landelijk mammadossier waarbij de systemen voor borstkankerscreening zijn gekoppeld met de EPD's in de ziekenhuizen en via een gestandaardiseerde gegevensset uitwisselen, staat op de concept roadmap van prioriteiten van het ministerie van VWS. Deze roadmap zal de komende maanden worden uitgewerkt tot een programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en ondersteunende wetgeving.

In februari zijn door VWS vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij pitches konden worden gegeven voor prioritering op de roadmap. Op 13 februari jl. is de pitch "Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg" gepresenteerd door twee radiologen uit de sectie Mammaradiologie en op 19 februari de pitch "Landelijke beschikbaarheid van beelden (met verslagen) voor radioloog, behandelend arts en patiënt" vanuit de sectie Techniek. Beide initiatieven zijn een pleidooi voor digitale gegevensuitwisseling over de grenzen van ziekenhuizen heen, zijn uitgewerkt in samenwerking met andere medische specialismen en betrokken partijen, en hebben oog voor de behoefte van de patiënt.
De FMS heeft samen met het netwerk van CMIO's de pitch "Wat hebben dokters nodig: Juiste informatie op de juiste plek" gegeven.
Alle drie de pitches vallen onder de 13 prioriteiten op de concept roadmap, die zal worden uitgewerkt tot een definitieve roadmap op basis van planning, maakbaarheid, draagvlak en een juridische en financiële analyse. 

Lees meer over het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van VWS op website van het Informatieberaad Zorg.