Call subsidieronde zorgevaluatieonderzoek

Het Leading the Change Programma van Zorgverzekeraars Nederland financiert zorgevaluatieprojecten die gaan over doelmatigheidsvragen die opgenomen zijn in de kennis/wetenschapsagenda van een wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de FMS. Een zorgevaluatieproject evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg.

Voor een nieuwe subsidieronde wordt u uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen!

Onderwerpen dienen aan te sluiten op de 10 onderzoeksvragen uit de kennisagenda radiologie en nucleaire geneeskunde, zoals in de AV van november 2017 vastgesteld.

Overweegt u een aanvraag in te dienen? We horen dan graag vóór 12 februari aanstaande van u:
- Een onderzoekstitel of beschrijving
- De namen van de hoofdonderzoekers
- De beoogde deelnemende centra

Als penvoerder van de kennisagenda radiologie zal de NVvR de indiening van onderzoekvoorstellen op het gebied van de radiologie en nucleaire geneeskunde afstemmen en coördineren. De deadline voor de vooraanvraag bij LtC is 29 maart.

Informatie:
- Informatiebrief subsidieronde Leading the Change
- Kennisagenda radiologie

U kunt uw vooraanmelding of verzoek om meer informatie (voorwaarden, procedure, formulieren) richten aan: Karin Flobbe, bureau NVvR.

NB) Inmiddels is de interne deadline voor vooraanmeldingen verstreken. Indieners hebben bericht gehad over het vervolgtraject.