Call ZonMw geopend voor onderzoek naar diagnostiek en follow-up

De call voor onderzoek op het gebied van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is geopend. De thema’s voor deze ronde zijn Diagnostiek en Follow-up.

Deze thema's zijn door de HLA partijen vastgesteld op basis van de overkoepelende thema’s uit bestaande kennisagenda’s. Kennisvragen naar de rol van beeldvorming blijkt daarbij het grootste overstijgende thema te zijn; er werden 60 onderzoeksvragen geteld in kennisagenda’s van 12 wetenschappelijke verenigingen.

Hier vindt u de onderwerpen uit de kennisagenda van de NVvR die nog niet zijn geborgd m.b.v. wetenschappelijk onderzoek (bij ons bekend). Het indienen van een project binnen één van deze thema’s vergroot de kans op honorering.
Wij horen het graag als u voornemens bent een projectidee in te dienen en hierbij een steunbrief vanuit de NVvR wilt aanvragen. Deadline voor het indienen van een projectidee is 28 november 2019.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor een projectidee bij ZonMw.

Voor vragen en meer informatie: nvvr@radiologen.nl