Commentaarfase 4 modules richtlijn Antitrombotisch beleid

De commentaarfase van de conceptmodules voor de richtlijn Antitrombotisch beleid is gestart. U kunt tot en met 5 september 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.