Commentaarfase addendum MCI bij de richtlijn dementie

De commentaarfase voor het addendum MCI bij de richtlijn dementie is gestart. Tot en met 4 februari 2018 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.

U kunt het commentaar in het commentarenformulier aangeven en per e-mail aanleveren aan de NVvR. Namens de NVvR is mw. M. Vernooij betrokken bij de richtlijn.