Commentaarfase conceptrichtlijn Borstkanker (7 modules)

De conceptrichtlijn Borstkanker wordt herzien. Tot 31 januari 2018 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.

Er wordt gewerkt met een modulaire revisie, wat inhoudt dat niet de gehele richtlijn in één keer aangepast wordt, maar dat verschillende onderdelen op verschillende momenten worden voorgelegd. Deel 1 en 2 zijn reeds voorgelegd voor commentaar. Deze derde en laatste ronde bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Diagnostiek dmv mammografie en echografie
  • Beeldvormende diagnostiek: MRI
  • Screening en diagnostiek bij siliconenprothesen
  • Routing BI-RADS 0 uitslag bij screening
  • Risicoprofilering
  • Inflammatoire borstkanker
  • Gemetastaseerde borstkanker