Commentaarfase conceptrichtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

De commentaarfase van de gewijzigde modules onderhoud levende richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding is gestart. Het betreft de modules over DOAC’s en trombolyse, intraveneuze behandeling met tenecteplase, endovasculaire behandeling en plaatjesaggregatieremmers. U kunt tot uiterlijk 7 februari 2019 commentaar geven.