Commentaarfase leidraad radiologische verslaglegging

De commissie kwaliteit nodigt u uit om uw reactie te geven op de concept-leidraad radiologische verslaglegging. De leidraad geeft adviezen over de vorm en inhoud van een radiologisch verslag en is gebaseerd op een bestaande handreiking van de ESR.

Standaardisatie en uniformering van verslaglegging kan bijdragen aan de borging van goede kwaliteit van gespecialiseerde radiologische zorg, een betere uitwisselbaarheid van verslagen tussen ziekenhuizen, heldere communicatie tussen aanvrager, radioloog en patiënt en betere mogelijkheden voor de implementatie van gestructureerde verslaglegging en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De leidraad is niet bedoeld als een vaststaande norm maar als een handreiking aan de leden.

Commentaar op de leidraad kan worden ingestuurd tot 5 april 2021 naar nvvr@radiologen.nl

De commissie kwaliteit