Commentaarfase Module Diagnostiek bij stabiele angina pectoris zonder bekend coronairlijden