Commentaarfase NVvR multidisciplinaire richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen

Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig Gebruik van Contrastmiddelen – deel 2' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken dhr. R.W.F. Geenen, dhr. T. Leiner, mevr. H.M. Dekker en mevr. I.A. Dekkers. Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is 20 juni 2019.

De richtlijn is een tweede deel in een reeks richtlijnen over veilig gebruik van contrastmiddelen, en gaat over de diagnostiek, preventie en behandeling van overgevoeligheidsreacties na toediening van contrast.

Daarnaast wordt veilig gebruik van gadolinium-houdende middelen behandeld: preventie van post-contrast nierschade, nefrogene systemische fibrose en gadolinium stapeling. Verder wordt in deze richtlijn de toediening met een drukinjector van contrast door centrale en perifere catheters, alsmede de behandeling van contrast extravasatie besproken.

Meer informatie over de reeks richtlijnen vindt u hier: https://www.radiologen.nl/kwaliteit/richtlijnen-veilig-gebruik-van-contr....