Commentaarfase Protocollen coronaire CT-scans

De commentaarfase voor de Protocollen Coronaire CT-scans is gestart. U kunt tot 11 augustus 2022 commentaar leveren.
Deze protocollen zijn opgesteld in het kader van een SKMS project met als doel de kwaliteit van coronaire CT te borgen en de praktijkvariatie te verminderen. De commentaarfase is met name bestemd voor de leden van de sectie cardiovasculaire radiologie.