Commentaarfase richtlijn Antitrombotisch beleid

De commentaarfase voor de richtlijn Antitrombotisch beleid is gestart; zie met name module 1 t.b.v. de interventieradiologie. U kunt tot en met 5 oktober 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.