Commentaarfase richtlijn Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten

Er is weer een nieuwe richtlijn tot stand gekomen onder regie van de NVvR! U kunt tot en met 8 maart 2019 commentaar leveren op het concept: Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten.

Deze richtlijn beoogt het beleid ten aanzien van initiële radiologische diagnostiek bij de opvang van volwassen traumapatiënten op de SEH te optimaliseren en te uniformeren. Doel van de richtlijn is een betere kwaliteit van zorg, door duidelijkheid te verschaffen over de 45 indicaties voor en wijze van beeldvorming bij de opvang van traumapatiënten. De voorzitter van de werkgroep is mevrouw M.J. Scheerder.