Commentaarfase richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 3

Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig gebruik van contrastmiddelen deel 3' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken mw. I.A. (Ilona) Dekkers, dhr. R.W.F. (Remy) Geenen en mw. M.J.P. (Mariska) Rossius. Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is 30 augustus 2022.

Eerder werden deel 1 (2017) en deel 2 (2019) van deze richtlijn geautoriseerd. Het derde deel besteedt aandacht aan het voorkomen van jodium-geïnduceerde hyperthyroïdie, veilig gebruik van contrastmiddelen tijdens de zwangerschap en lactatie, veilig gebruik van contrastmiddelen bij patiënten een zeldzame aandoening, veilige tijdsintervallen tussen onderzoeken met contrastmiddelen, de preventie van herhaalde hypersensitiviteitsreacties (update en aanvulling van deel 2), analytische interferentie van contrastmiddelen op klinische laboratoriumtesten en gadolinium depositie (update en aanvulling van deel 2).

Meer informatie over deze reeks NVvR richtlijnen vindt u hier.