Commissie Kwaliteit zoekt leden

De Commissie Kwaliteit is op zoek naar nieuwe gezichten. Wegens het aflopen van zittingstermijnen gaan enkele leden ons per 2021 verlaten.

Deze groep enthousiaste radiologen vergadert 5 maal per jaar over kwaliteitsdossiers binnen en buiten de vereniging. Vaak vertalen deze dossiers zich in nieuwe kwaliteitsprojecten, richtlijnen, leidraden en standpunten. Waar nodig vindt afstemming en uitwisseling plaats met andere commissies en secties binnen de NVvR en de Raad Kwaliteit van FMS.
Meer informatie over de onderwerpen die de commissie behandelt vindt u in de jaarverslagen en het tabblad kwaliteit op onze website.
Voor een goede verdeling van aandachtsgebieden binnen de commissie zijn we o.a. op zoek naar een radioloog met affiniteit voor oncologie (SONCOS, MDO), richtlijnontwikkeling, en/of Artifical Intelligence. Ook juniorleden worden uitgenodigd zich te melden.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de voorzitter, dhr. dr. J. (Jesse) Habets via: nvvr@radiologen.nl

We kijken uit naar uw reactie!