Consultatie wijziging Wet op het Bevolkingsonderzoek

In de maand juli heeft VWS een open consultatie gehouden over het voorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). De wijziging beoogt o.a. om zogeheten individuele 'health checks', zoals bijvoorbeeld een 'total body scan', mogelijk te maken en te reguleren. Onderzoeken met ioniserende straling blijven in de voorgestelde wetswijziging vergunningplichtig.

De NVvR heeft via de FMS en KNMG aan de open consultatie bijgedragen, waarbij o.a. aandacht is gevraagd voor een goede informatievoorziening, kwaliteitscriteria en -beoordeling en de categorisering van radiologisch screeningsonderzoek.