Deadline 30 oktober- Verzoek tot aanleveren kennisvragen voor gezamenlijke COVID-19 kennisagenda

Vanuit de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van FMS het verzoek om kennisvragen te formuleren gerelateerd aan de zorg rond COVID-19 voor een Federatiebrede COVID-gerelateerde kennisagenda.

Het gaat hierbij om ‘de belangrijkste kennisvragen met betrekking tot infectiepreventie, diagnostiek, behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus) en nazorg van COVID-19 én de(indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid via uitgestelde, afgeschaalde of vermeden reguliere zorg'.​

De resultaten van de inventarisatie worden door de wetenschapscommissie COVID-19 met betrokkenheid van patiënten en andere belanghebbende partijen geprioriteerd. De hoogst geprioriteerde onderwerpen komen in de eerste versie van de kennisagenda, die zal worden gebruikt als zich subsidiemogelijkheden voordoen, zoals een mogelijke volgende ZonMw subsidieronde gericht op COVID-19.

Kennisvragen kunnen via het inventarisatieformulier tot 30 oktober ingestuurd worden naar nvvr@radiologen.nl