Denk mee over wetenschappelijk onderzoek

De prioriteringsbijeenkomst kennisagenda radiologie: dé gelegenheid om mee te denken over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek binnen de radiologie!

Op woensdag 7 juni 2017 van 17.00 – 21.00 uur (Domus Medica in Utrecht) kunnen leden een bijdrage leveren aan de prioritering van kennishiaten binnen de radiologie. Tijdens deze avond wordt gediscussieerd over de thema’s binnen de radiologie die in de komende jaren voor wetenschappelijk onderzoek geagendeerd dienen te worden.
Input is een lijst met kennishiaten die aangeleverd is door de beroepsgroep, NVvR secties, NVNG, en stakeholders zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Daarnaast zijn kennishiaten verzameld uit de medisch specialistische richtlijnen waar de NVvR bij betrokken is.
Discussie zal worden gevoerd met een brede vertegenwoordiging vanuit de vereniging, en de stakeholders daarbuiten, zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op basis hiervan zal de kennisagenda radiologie worden opgesteld.
Voorzitter van het project is dhr. H.J. Lamb uit het LUMC, NVvR-bestuurslid Wetenschap & Internationaal.
Leden zijn van harte welkom op deze avond en kunnen zich aanmelden bij het bureau.
Meer informatie