Eerste digitale Algemene Vergadering succesvol verlopen

Op donderdag 18 juni jl. heeft een eerste digitale Algemene Vergadering van de NVvR plaatsgevonden. De NVvR maakt hierbij gebruik van een tijdelijke noodwet "Digitale besluitvorming i.h.k.v. COVID-19", die het mogelijk maakt om als vereniging niet via een fysieke, maar via een digitaal georganiseerde ledenvergadering tot besluitvorming te komen.

In de vergadering werden leden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de NVvR en FMS rondom COVID-19, werd de laatste informatie gedeeld over de NCIF/Beeldbank en het Radiologie Research Fonds, werden 8 nieuwe medisch specialistische richtlijnen met bijdrage van de radiologie kort gepresenteerd en geautoriseerd en zijn het NVvR jaarverslag en de jaarrekening van 2019 vastgesteld.

Onder dankzegging namens de aanwezigen hebben we afscheid genomen van dhr. dr. P.J.W. (Peter) Wensing als voorzitter. Hij heeft het voorzitterschap overgedragen aan dhr. prof. dr. M.W. (Mathias) Prokop.

Klik hier voor de gehele agenda, stukken en presentaties.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 en vergaderen zien we u graag terug bij een volgende (digitale) AV!