Efficiency-factor uit benchmark Logex

Onlangs is van Logex de bevestiging ontvangen dat per 1 januari 2019 de efficiency-factor voor radiologie uit hun default/standaard benchmark gaat. De CvB is altijd kritisch geweest over de efficiency-factor, waarmee de radioloog wordt afgerekend op aanvraaggedrag van anderen. Een MSB kan er echter nog wel voor kiezen om de efficiency-factor voor alle specialismen in de lokale benchmark te behouden.

Onze bezwaren tegen de benchmark van Logex, een verdeelmodel zonder antwoord op groei over de jaren heen van een specialisme als geheel, zijn onveranderd.

Zie ook Meerjarenanalyse Logex productie en formatie radiologie 2010-2015 d.d. 18 oktober 2017 en nieuwsbericht Uitvraag fte en productie 2010-2015 d.d. 4 juni 2018.