Enquête impact gemiste, vertraagde, verkeerde diagnoses

In het kader van het SKMS project "Risicoprofiel diagnostische proces" worden kennis en ervaringen met gemiste, vertraagde of verkeerde diagnoses bij medisch specialisten en aios in kaart gebracht.

De NVvR participeert in het multidisciplinaire project Risicoprofiel diagnostische proces. Dit project is gestart op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Met behulp van een vragenlijst wil de projectgroep bij medisch specialisten en aios hun kennis en ervaringen met gemiste, vertraagde of verkeerde diagnoses inventariseren.

Deze vragenlijst is een onderdeel van een groter project naar gemiste, vertraagde of verkeerde diagnoses. In een eerdere fase zijn calamiteiten en incidenten geanalyseerd om inzicht te krijgen in de oorzaken en impact van een suboptimaal diagnostisch proces. In de huidige fase worden zowel zorgverleners als patiënten bevraagd ten aanzien van het diagnostisch proces binnen de zorg die ze hebben gekregen of zelf verlenen. Het doel hiervan is op basis van persoonlijke ervaringen van patiënt en zorgverlener aanvullend inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg van een gemiste, vertraagde of verkeerde diagnose om aanknopingspunten voor verbetering te identificeren.

Het invullen van de enquête kost ca. 15 minuten en is opengesteld tot en met 10 oktober 2022.
We hopen dat er ook respons vanuit de radiologie kan worden meegenomen in dit project!
De enquête is te bereiken via deze link