Erasmus MC en MUMC+ eerste deelnemers NCIF Beeldbank

De eerste CT-scans en X-thoraxfoto's zijn beschikbaar voor het Nederland COVID-19 Initiatief (NCIF) Beeldbank Radiologie. Op 7 december jl. ondertekenden het Erasmus MC en het MUMC+ hiervoor de gegevensoverdrachtovereenkomst met de NVvR, in digitale aanwezigheid van bestuursleden, stuurgroepleden en afdelingshoofden radiologie van alle betrokken organisaties. Ook Health-RI, die via XNAT de data gaat verwerken, was als betrokken partij vanaf het eerste uur, bij deze mijlpaal aanwezig.

Vergezeld van enkele woorden werden de handtekeningen gezet en de overeenkomsten virtueel doorgegeven. De aanwezigen onderschreven de visie om van alle ziekenhuizen de radiologische beelden met klinische data te ontsluiten en bij elkaar te brengen om te analyseren, te leren en meer kennis te ontwikkelen. De NCIF Beeldbank Radiologie is tot versnelling gekomen door COVID-19 en wordt als eerste stap gezien naar een landelijke database voor allerlei verzamelingen en vraagstukken op het gebied van diagnostiek en behandeling, waaronder de ontwikkeling en validatie van AI-algoritmes.

Deze eerste stap is gezet dankzij het enthousiasme en de inzet van verschillende personen bij de twee UMC's, Health-RI en de NVvR. Ook andere ziekenhuizen zijn in voorbereiding om aan te sluiten. In samenwerking tussen de deelnemende ziekenhuizen en met Health-RI zal de organisatie, inrichting en het gebruik van de beeldbank verder worden vormgegeven.