Europese Richtlijn voor diagnostische referentieniveaus voor pediatrische beeldvorming

In september 2018 is een Europese Richtlijn voor diagnostische referentieniveaus voor pediatrische beeldvorming verschenen als onderdeel van de Stralingsbeschermingsserie van de Europese Commissie (EC).
Deze richtlijn is voortgekomen uit het door de EC gefinancierde project PiDRL (“European Diagnostic Reference Levels for Pediatric Imaging”), dat werd gecoördineerd door ESR - Eurosafe Imaging en waarin diverse belangrijke Europese belanghebbenden en beroepsgroepen die zich bezighouden met de stralingsbescherming van pediatrische patiënten hebben geparticipeerd, waaronder de European Society of Paediatric Radiology (ESPR), de European Federation of Radiographer Societies (EFRS), en de European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP).

In dit project is de beschikbare wetenschappelijke informatie over diagnostische referentieniveaus (DRN's) voor radiologische beeldvorming van kinderen gestructureerd verzameld, geëvalueerd en omgezet in Europese DRN’s (EDRN’s). Het belang van het vaststellen van dergelijke EDRN's voor radiologische beeldvorming bij kinderen was groot aangezien kinderen gevoeliger zijn voor blootstelling aan ioniserende straling dan volwassenen en er tot nu toe slechts een zeer beperkt aantal pediatrische EDRN’s beschikbaar waren.
De definitie van een DRN is het dosisniveau equivalent van de 75e percentiel van de dosis distributie van een specifiek radiologisch onderzoek. DRN’s vormen een van de belangrijkste operationele hulpmiddelen voor de optimalisatie van de dagelijkse radiologische beeldvorming. DRN’s dienen in de eerste plaats als handvat voor het identificeren van radiologische procedures die gepaard gaan met ongebruikelijk hoge patiëntdoses en die derhalve techniek optimalisatie behoeven.

Op basis van deze Europese richtlijn zal in opdracht van VWS ook een Nederlandse richtlijn worden ontwikkeld. De NVvR is via afvaardiging in de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) hierbij betrokken.
De Europese richtlijn is te vinden op de website van de ESR en op de pagina van de sectie kinderradiologie.

dhr R.A.J. Nievelstein, sectie kinderradiologie