Expertisebijeenkomst NVvR 19 september 2022

Bent u in uw loopbaan wel eens geconfronteerd met een verzoek tot herbeoordeling? Dan heeft u zich hopelijk gerealiseerd dat dit meer betekent dan het geven van uw mening op papier.

De Commissie Expertise NVvR organiseert op 19 september 2022 in Utrecht een nascholingsbijeenkomst, waarin (juridische) valkuilen bij herbeoordeling van radiologische beeldvorming worden besproken. Aan de hand van ervaringen met de NVvR-expertiseprocedure wordt casuïstiek gepresenteerd, door zowel een radioloog/editor als een opdrachtgever tot expertise. Daarnaast komt herbeoordeling op persoonlijke titel aan de orde, en wordt herbeoordeling van radiologische beeldvorming in een gerechtelijke procedure vergeleken met de herbeoordeling volgens de expertiseprocedure van de NVvR.

Programma en aanmelden