Federatie introduceert modelreglement functioneringsvraag

Elke medisch specialist moet - als dit nodig is - de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren én het bespreken daarvan is essentieel. De Federatie vindt het van groot belang dat een melding van een mogelijk disfunctionerende medisch specialist zo vroeg mogelijk gedaan wordt, zodat er tijdig een onderzoek en verbetertraject ingezet kan worden.

Het nieuwe Modelreglement beschrijft hiervoor een zorgvuldige procedure. Daarbij is er meer aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie tijdens de procedure. In de procedure is daarnaast een nieuwe rol weggelegd voor de wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten voor het leveren van onafhankelijke expertise bij een functioneringsvraag.
In de bijbehorende factsheet staat weergegeven wat er ten opzichte van het eerdere Modelreglement Mogelijke Disfunctioneren is veranderd. Zie voor meer informatie de website van de Federatie.