Handleiding en teaching syllabus voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen

Het NKI/AVL heeft, met financiering uit SKMS gelden, o.l.v. mw. dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts een handleiding en teaching syllabus ontwikkeld voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen t.b.v. de Watch-and-Wait (W&W) behandeling.

Dit document biedt een praktische handleiding met concrete aanbevelingen ten aanzien van de acquisitie (protocollen), interpretatie, en verslaglegging van MRI beeldvorming van rectumcarcinomen na neoadjuvante (chemo)radiatie therapie, ofwel in de herstadiërings-setting, met als specifieke focus het identificeren van potentiële kandidaten voor orgaan-sparende (W&W) behandeling.
Deze instrumenten kunnen worden ingezet als implementatietools om de expertise omtrent beeldvorming bij W&W behandeling in Nederland uit te bouwen en de kwaliteit van de diagnostiek verder te optimaliseren. De handleiding en teaching syllabus is tijdens de AV van 18 juni 2020 door de NVvR geautoriseerd.

informatie project en handleiding en teaching syllabus

Voor meer informatie over de SKMS projectenportefeuille van de NVvR, klik hier.