Hoe gaat het met AI in de radiologie?

Aandacht voor artificiële intelligentie (AI) in de radiologie is onverminderd groot, zowel vanuit de visie op de radioloog in de toekomst als in de huidige praktijk van de ziekenhuizen. De meerwaarde van AI voor de kwaliteit of productiviteit van de radiologische beoordeling en verslaglegging laat zich echter nog niet altijd meten, tegenover de benodigde investering in geld en tijd.

Om deze en andere ervaringen met elkaar te delen heeft de sectie Techniek een AI-netwerk. Voor het derde jaar is onder de AI-contactpersonen het klinisch gebruik van AI-software bij radiologisch onderzoek geïnventariseerd (pagina toegankelijk voor NVvR-leden). Dit jaar zijn aan de inventarisatie het (tijdelijk) stoppen met AI-software en de AI-marktplaats toegevoegd.

Is de website AI for Radiology bekend? Hierop staan intussen bijna 200 radiologische AI-producten gecategoriseerd naar aandachtsgebied en modaliteit.

Ook in breder gezelschap van medisch specialisten is onlangs over de ervaringen van radiologie met AI verteld tijdens de FMS-bijeenkomst over AI van het Netwerk Innovatie op 17 mei jl. Zie de FMS-website voor meer informatie en het terugkijken van de bijeenkomst.

In de strategische visie '21-'30 van de NVvR is AI zowel te vinden in de rol van de radioloog als AInnovator, als in het thema Techniek & AI. Tijdens de Radiologendagen is het Radiologie Research Fonds (RRF) 2022 van de NVvR uitgereikt aan het onderzoeksvoorstel Enabling Value impact assessment for Artificial Intelligence Tools in radiology (eVAIT).

Nog meer horen, lezen of zien? Luister de podcast Waardevolle AI voor gezondheid met een aflevering over de kosten en baten van AI, lees een artikel AI als instrument in de dokterstas of een artikel welke problemen AI zou moeten oplossen, of bekijk het aankomende programma van het PACS congres Beelden in de keten met bijdragen van radiologen.