Huishoudelijke mededeling NVvR

De contributiefacturen worden begin januari verzonden. Indien u half januari geen of een onjuiste factuur ontvangen heeft, wilt u het bureau dan een berichtje sturen? Anders ontvangt u wellicht onnodig een betalingsherinnering. Wist u dat u ook een machtiging kunt afgeven voor de automatische incasso van uw contributie?

Declaratieformulieren met betrekking tot reiskosten of andere onkosten, verricht ten behoeve van de NVvR in 2022, moeten ingediend worden vóór 31 januari 2023. Latere inzendingen worden niet gehonoreerd!