Indienen onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het Basispakket

De jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet is gestart.

Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening van een dossier via ProjectNet op de website van ZonMw. De uiterste indieningsdatum is 15 mei 2018. Na het beoordelen van de ingediende dossiers zal het Zorginstituut uiterlijk 1 maart 2019 de minister voor Medische Zorg adviseren over onderwerpen die voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket in aanmerking komen.
Zie voor meer informatie de procedurebrief voorwaardelijke toelating en de website van het Zorginstituut.

De NVvR blijft graag op de hoogte van de onderwerpen die vanuit de radiologie worden ingediend. Kunt u ons daarom kort informeren?