Informatie van de CvB voor 2019

De 'Informatie van de CvB' voor 2019 met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR registratierichtlijnen is gepubliceerd. U kunt hierin lezen over de nieuwe zorgactiviteit voor een consult door de radioloog na verwijzing van een vrouw met BI-RADS 0 door het bevolkingsonderzoek via de huisarts, indien dit niet leidt tot verwijzing naar de chirurg. Ook zijn er drie nieuwe zorgactiviteiten voor ablaties en is een groot deel van de uitvalproblematiek voor interventieradiologie opgelost, die sinds 2016 bestond.

Interventieradiologie blijft voor 2020 in de belangstelling met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap en de ontwikkelingen op dat gebied in de praktijk en in de NZa-regelgeving. Deze worden gevolgd door de CvB en door de FMS, die namens alle wetenschappelijke verenigingen de technische overleggen bijwoont van de NZa.