Informatie van de CvB voor 2020

Voor NVvR-leden is de 'Informatie van de CvB' voor 2020 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Daarnaast zijn Registratierichtlijnen Interventieradiologie opgesteld. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.

In de 'Informatie van de CvB' is o.a. te lezen dat vanaf 2020 twee nieuwe zorgactiviteiten kunnen worden geregistreerd en gedeclareerd voor CT/CTA van de hoofd/hals en MRI/MRA van de hoofd/hals. Verder worden er geen NZa-tarieven meer berekend voor radiologische onderzoeken, omdat alle eerstelijnsdiagnostiek per 2020 is overgeheveld naar het vrije segment. En de CvB is in gesprek over de vertaling naar de dagelijkse praktijk van de interventieradiologie van de gewijzigde regelgeving op het gebied van parallelliteit.

Ook in 2020 zal de benchmarksystematiek van Logex naar verwachting aandacht blijven vragen. De CvB is van plan om voor de zomer over dit onderwerp voor de radiologie een bijeenkomst te organiseren in samenwerking met Logex, waarbij alle geïnteresseerde NVvR-leden hun vragen rechtstreeks kunnen voorleggen aan Logex.

Eerder nieuwsbericht: Meerjarenanalyse benchmark Logex 2010-2015 d.d. 18 oktober 2017