Informatie van de CvB voor 2022

Voor NVvR-leden is de Informatie van de CvB voor 2022 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.

In de Informatie van de CvB is o.a. te lezen dat per 2022 verschillende 08-codes op gelijke wijze zullen gaan afleiden in dbc-zorgproducten als 03-codes, die voor vergelijkbare zorg staan. Daarnaast heeft de CvB het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan verbetering van de rapportage en informatievoorziening voor vakgroepen van hun productie-ontwikkeling tegen de achtergrond van de veel gebruikte Logex-benchmark. De nieuwsberichten, die hierover in 2021 zijn geplaatst op de NVvR-website en -nieuwsbrief, zijn ook via de Informatie van de CvB 2022 terug te vinden.